20 Temel Windows MS-DOS Komutu


Windows işletim sistemleri üzerinde normal hayatınızda yaptığınız “Sağ Tuş > Yeni Klasör, Sağ Tuş > Sil, Kes, Kopyala, Yapıştır, Taşı, Dosya ve Klasör İsim Değiştir, Gizle, Salt Okunur Yap, Bilgisayarın IP Adresi, DNS gibi Ağ Ayarlarını Görüntüle, Bilgisayarın Tarih ve Saat Ayarlarını Değiştir, Bilgisayarım içinde Gezin, Not Defterinde Yazı Yaz” gibi işlemleri “Komut İstemi” adı verilen siyah pencerede belli komutları satır satır yazarak da yapabilirsiniz.

Bu yazıda 20 temel windows MS-DOS komutunu örnek ve uygulamalarıyla temel seviyede nasıl kullanabileceğinizi göstermeye çalışacağım.

Burada işlenecek komutlar: dir, cd, md, rd, del, ren, move, copy, attrib, tree, date, time, more, copy con, print, ipconfig, cls, exit, shutdown, help

Komut İstemi Nasıl Açılır?

1

Klavyenizdeki

Win + R

tuşlarına aynı anda basınız.

Win + R : Çalıştır (Run)

2

Açılan “Çalıştır” penceresindeki kutuya

cmd

yazarak “Tamam” butonuna basınız.

Komut İstemi Penceresi Neye Benzer?

Komut İstemi Penceresi

Başlat » Programlar » Donatılar » Komut İstemi

Şimdi ms-dos komut istemi penceremizi açtık, artık kodlarımızı birer birer öğrenmeye ve uygulamaya başlayalım:

[Başa Git]

1. dir

dir

dir (directory) komutu, bir dizindeki dosya ve klasörlerin listesini, son değiştirme zamanı ve dosya boyutlarıyla birlikte görüntüler.

dir /a

/a parametresi ile dir komutu, gizli ve sistem dosya ve dizinleri dahil olmak üzere tümünü/(a)ll listeler.

dir /ah

/ah parametresi ile dir komutu, sadece gizli/(h)idden dosya ve klasörleri listeler.

dir /as

/as parametresi ile dir komutu, sadece sistem/(s)ystem dosya ve klasörlerini listeler.

dir /s

/s parametresi ile dir komutu, içinde bulunulan dizin içindeki dosya ve dizinlerle beraber tüm altdizinlerini/(s)ub-directories ve bunların içindeki tüm dosyaları görüntüler. Diğer bir deyişle, içinde bulunulan klasörün içerdiği klasör ve dosyaların (s)ülalesini gösterir.

C:\> dir /a Windows |more

Yukarıdaki komut C: kök dizinindeyken yazılmış olup, Windows klasörü içindeki dosya ve dizinleri sayfa sayfa görüntüler. | karakteri klavyedeki “Alt GR” + “<>” tuşlarına aynı anda basılarak çıkartılır. Listede sayfa sayfa ilerlemek için “Space” tuşu, satır satır ilerlemek için “Enter” tuşuna basılır.

C:\> dir >sonuc.txt

dir komut cümlesinden ve paremetrelerinden sonra gelecek olan “>” karakteri ve sizin belirleyeğiniz dosya ismi ile komuttan gelen listeyi o isimde bulunulan dizine kaydedebilirsiniz.

C:\> dir /b > dosyalar.txt

Yukarıdaki komut ise, dosya isimlerini yalın bir şekilde listeler ve “dosyalar.txt” adıyla komutun çalıştırıldığı aynı dizine kaydeder. (Değiştirme zamanı ve dosya boyutları olmadan)

Joker Karakterler

C:\Windows>dir *e.exe
 C sürücüsündeki birimin etiketi yok.
 Birim Seri Numarası: 9C02-0C6D
 
 C:\Windows dizini
 
14.07.2009 04:39      15.360 fveupdate.exe
14.07.2009 04:39      733.696 HelpPane.exe
14.07.2009 04:39      10.240 write.exe
        3 Dosya     759.296 bayt
        0 Dizin  83.017.465.856 bayt boş
 
C:\Windows>

Yukarıdaki * (yıldız) joker karakterini kullaranarak, dosya isimlerinde bir filtreleme yaptık. * joker karakteri, okey oyunundaki gibi herhangi bir uzunluktaki herhangi bir kelime yerine geçmektedir. Yani * yerinde ne olursa olsun da dosyanın sonu e.exe ile bitsin demiş olduk.

C:\Windows>dir ?????_*
 C sürücüsündeki birimin etiketi yok.
 Birim Seri Numarası: 9C02-0C6D
 
 C:\Windows dizini
 
14.07.2009 08:32  <DIR>     twain_32
21.11.2010 06:25      51.200 twain_32.dll
11.06.2009 00:41      49.680 twunk_16.exe
14.07.2009 04:14      31.232 twunk_32.exe
        3 Dosya     132.112 bayt
        1 Dizin  83.017.420.800 bayt boş
 
C:\Windows>

Burada ise ? (soru işareti) joker karakterini kullandık. ? karakteri ise sadece herhangibir tek karakter yerine geçmektedir. ?????_* cümlesinde önce başta herhangi beş karakter bulunsun, ardından _ (alt çizgi) gelsin, sonra da ne gelirse gelsin dedik. Ve sonuçlar da aynı istediğimiz şekilde geldi.
[Başa Git]

2. cd

C:\>cd Windows
 
C:\Windows>

cd (Change Directory) komutu, üzerinde bulunulan dizini değiştirmek için kullanılır. Örnekte C: kök dizininde iken, C:\Windows dizinine girilmiştir. “cd Windows” komutunun türkçe meali: “Windows dizinine gir” ‘dir.

C:\Windows>cd..
 
C:\>

cd.. komutu ile örnekte görüldüğü gibi bir üst dizine çıktık.

C:\>cd "C:\Program Files\Adobe"
 
C:\Program Files\Adobe>

cd komutundan sonra direk bir dizin yolu (directory path) da girilebilir. (Yukarıdaki örnekte olduğu gibi) Farkındaysanız tüm yolu tırnak içine aldık, çünkü “Program Files” klasörü boşluk karakteri içeriyordu.

C:\Program Files\Adobe>cd\
 
C:\>

Kök dizine (root directory) hoop diye çıkmak için, cd\ komutu kullanılır.

Kök dizini değiştirmek için ise,

C:\>D:
 
D:\>

örneğinde görüldüğü gibi, cd komutuna ihtiyaç yoktur. Direk dizin harfi ve : (iki nokta üst üste) kullanılır.

[Başa Git]

3. md

md "Yeni Klasör"

Yukarıdaki md komutu (make directory), bulunulan dizin içerisinde “Yeni Klasör” adında, bir boş dizin oluşturur. Sizde bu komutu uygulayıp ardından “dir” komutu ile “Yeni Klasör” adında bir klasörün oluştuğunu gözlemleyebilirsiniz.

md komutu ile tek cümle ile iç içe dizinler oluşturmanız mümkündür. Mesela:

md dünya\asya\anadolu\ankara\kızılay\starbucks

Bu komut aşağıdaki iç içe geçmiş dizin yapısını oluşturur. Ne kadar harika değil mi?

C:\DÜNYA
└───asya
  └───anadolu
    └───ankara
      └───kızılay
        └───starbucks

[Başa Git]

4. rd

rd "Yeni Klasör"

Yukarıdaki rd komutu (remove directory), bulunulan dizin içerisinde “Yeni Klasör” adındaki dizini eğer boş ise kaldırır. Sizde bu komutu uygulayıp ardından “dir” komutu ile dosya ve dizinleri listeleyerek “Yeni Klasör” adındaki içi tamamen boş klasörünüzün yok olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

Tek başına rd komutu ile, içinde herhangi bir şey olan bir klasörü silmeye çalıştığınızda, “Dizin boş değil.” uyarısını alacaksınızdır. Peki bu durumda ne yapılmalı?

rd /s /q "Dolu Klasör"

/s parametresi ile rd komutu, bir dizini boş olmasa bile siler.
/q parametresi ise, “Emin misiniz (E/H)?” sorusunu cevaplamaktan sizi kurtarır.

[Başa Git]

5. del

del (delete) komutu, dosyaları silmek için kullanılır.

del a.txt

Yukarıdaki komut, bulunulan dizindeki “a.txt” metin dosyasını siler.

Şimdi bir örnek olay düşünelim:

C:\TEST
│  silbeni.txt
│
└───test
  │  silbeni.txt
  │
  └───test
      silbeni.txt

Yukarıdaki dizin yapısında, iç içe üç “test” adında klasör ve hepsinin de içinde “silbeni.txt” metin dosyası bulunmakta. Bunların hepsini tek bir kalemde silmek mümkün mü? Cevap: Evet.

C:\>cd test
 
C:\test>del /s /q silbeni.txt
Silinen dosya - C:\test\silbeni.txt
Silinen dosya - C:\test\test\silbeni.txt
Silinen dosya - C:\test\test\test\silbeni.txt
Soru: Bilgisayarınızdaki C:\ hard disk bölümü üzerindeki, “virus.exe” adlı tüm dosyaları “Emin misiniz (E/H)?” sorusuyla hiç muhatap olmadan silmek için ne yapılmalıdır?

Cevap:

C:\Users\yigith>cd\
 
C:\>del /s /q virus.exe

[Başa Git]

6. ren

ren komutu, dosya ve klasörlerin isimlerini değiştirmemize yarar. Windows arayüzündeki karşılığı “Sağ Tuş Menü > Yeniden Adlandır” butonudur. Örnek kullanım:

ren tldefter.txt teldefteri.txt
ren resmlerm Resimlerim

[Başa Git]

7. move

move komutu, dosya ve klasörleri, bulunduğu dizinden başka bir dizine taşımamıza yarar. (Kes + Yapıştır gibi de düşünülebilir.)

Örnek olarak, “C:\Downloads” dizininde bulunan “rapor.pdf” dosyasını, masaüstünün dizini olan “C:\Users\yigith\Desktop” klasörünün içine taşıyalım.

C:\>move C:\Downloads\rapor.pdf C:\Users\yigith\Desktop
    1 dosya taşındı.

[Başa Git]

8. copy

copy komutu, dosya ve klasörleri, bulunduğu dizinden başka bir dizine kopyalamaya yarar. (Kopyala + Yapıştır gibi de düşünülebilir.)

Örnek olarak, “C:\Downloads” dizininde bulunan “rapor.pdf” dosyasını, masaüstünün dizini olan “C:\Users\yigith\Desktop” klasörünün içine kopyalayalım:

C:\>copy C:\Downloads\rapor.pdf C:\users\yigith\Desktop
C:\users\yigith\Desktop\rapor.pdf öğesinin üzerine yazılsın mı? (Evet/Hayır/Tümü):
E
    1 dosya kopyalandı.
Soru: MS-DOS komut isteminde, copy veya move komutu kullanılırken, hedef dizinde isim çakışması durumunda karşımıza çıkan “…öğesinin üzerine yazılsın mı? (Evet/Hayır/Tümü):” sorusu hangi parametre ile önlenir?

Cevap: /y

C:\>copy /y C:\Downloads\rapor.txt C:\users\yigith\Desktop
    1 dosya kopyalandı.

[Başa Git]

9. attrib

Öznitelikler

Klasör Üzerinde » Sağ Tuş » Özellikler

Hiç bilgisayarınızda bir dosya ya da klasör üzerinde fare/mouse ile sağ tuşla tıklayıp “Özellikler” butonuna tıkladınız mı? Eğer tıkladıysanız soldaki pencere size tanıdık gelmeli.

Soldaki resimde kırmızı dikdörtgen içinde gördüğünüz “Salt okunur“, “Gizli” gibi dosya ve klasör öznitelikleri (attributes) attrib komutu aracılığıyla değiştirilir.

Dosya öznitelikleri MS-DOS komut isteminde hangi harflerle temsil edilir?

HarfAçılımıAnlamıAçıklama
r(R)ead-onlySalt Okunurİçeriği Değiştirilemez
h(H)iddenGizliGörünmez (Varsayılan)
a(A)rchiveArşivYedekleme için İşaretlenmiş
s(S)ystemSistemGörünmez (Varsayılan)
İşletim Sistemi için Önemli
attrib +h "Özel Resimlerim"

Yukarı +h ekindeki “+” ile “Özel Resimlerim” klasörüne, (h)idden/gizli özelliği atamış olduk. Bahşettiğimiz bu özniteliği “Özel Resimlerim” klasöründen kaldırmak için ise:

attrib -h "Özel Resimlerim"

tahmin edeceğiniz üzere “-h” ekini kullanıyoruz.

Soru: Farzedelim: flash diskinizdeki bir virüs, tüm dosya ve klasörlerinizin aslını gizleyip, aynı isimlerinde benzer görünümlü fake/sahte virüslü kısayollar türetti/oluşturdu. Virüslü kısayolları silip, gizlenmiş dosyalarımızı nasıl görünür yapabiliriz?

Cevap: Önce virüslü dosyaları virüs programımız aracılığıyla temizleyip sonra gizlenmiş dosyalarımızı aşağıdaki komutla görünür hale getirebiliriz. Komuttaki F: USB diskimizdeki sürücü harfini temsil etmektedir. Onu kendi sürücünüze göre değiştiriniz.

attrib -h -r -s /s /d F:\*.*

[Başa Git]

10. tree

tree komutu, isminden de anlaşılabileceği üzere, bir klasörün içerdiği dizinleri, soy ağacı şeklinde görüntüler. Hemen örnek verecek olursak:

C:\>tree Ödevlerim
Klasör PATH listesi
Birim Seri Numarası 9C02-0C6D
C:\ÖDEVLERIM
├───Fen Bilgisi
├───Matematik
├───Sosyal Bilgiler
│  ├───Coğrafya
│  └───Tarih
└───Türkçe

Görüldüğü gibi, tree Ödevlerim komutu, belirtilen dizindeki tüm içerdiği klasörleri, ağaç yapısında göstermiştir. (Dalların dallarının dallarına kadar)

Peki ağacımızın dalları varsa, yapraklarını nasıl göstertiriz?

Dizinlerle beraber, içerdiği dosyaları da görüntülemek için “/f” parametresini – (f)ile – kullanırız.

C:\>tree /f Ödevlerim
Klasör PATH listesi
Birim Seri Numarası 9C02-0C6D
C:\ÖDEVLERIM
├───Fen Bilgisi
│    Dirençler.docx
│    Işığın Yayılması.docx
│
├───Matematik
│    Kümeler.docx
│    Problemler.docx
│
├───Sosyal Bilgiler
│  ├───Coğrafya
│  │    Dünyanın Hareketleri.docx
│  │    Türkiyede Tarım.docx
│  │
│  └───Tarih
│      Kurtuluş Savaşı.docx
│      İnkılap Tarihi.docx
│
└───Türkçe
    Sözcükte Anlam.docx
    İsim Tamlamaları.docx

[Başa Git]

11. date

date komutu, bilgisayarın geçerli sistem tarihini görüntülemek ve güncellemek için kullanılır.

Tarihi Değiştirmek için Örnek Kullanım:

date
Bugünün tarihi: 29.10.2011
Yeni tarihi girin: (gg-aa-yy) 30-10-2011
İpucu: Eğer date komutunu kullandıktan sonra tarihi değiştirmekten vazgeçerseniz hiçbir şey yazmadan sadece “enter” tuşuna basmanız yeterlidir.

Sadece Tarihi Görüntülemek için Örnek Kullanım:

date /t
30.10.2011

Bu örnekten de anlaşıldığı gibi, /t parametresi, sadece tarihi gösterir.
[Başa Git]

12. time

date komutu, bilgisayarın geçerli sistem saatini görüntülemek ve güncellemek için kullanılır.

Saati Değiştirmek için Örnek Kullanım:

time
Şu an saat: 20:21:03,00
Yeni saati girin: 19:21
İpucu: Eğer time komutunu kullandıktan sonra saati değiştirmekten vazgeçerseniz hiçbir şey yazmadan sadece “enter” tuşuna basmanız yeterlidir.

Sadece Saati Görüntülemek için Örnek Kullanım:

time /t
19:21

Bu örnekten de anlaşıldığı gibi, /t parametresi, sadece saati gösterir.
[Başa Git]

13. more

more komutu, metin dosyalarının içeriğini görüntülemede kullanılır.

more C:\Windows\system.ini

Bu komut “C:\Windows\system.ini” dosyasının içeriği ekranda görüntüler.

Metin belgesinin içeriği ekrana sığmayacak kadar uzun ise, içerik sayfalar halinde listelenir. Bir sayfa atlamak için “Space/Boşluk” tuşuna, satır atlamak için ise “Enter” tuşuna basılır.
[Başa Git]

14. copy con

copy con komutu, MS-DOS komut istemi penceresinde, metin belgesi oluşturmak için kullanılır. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi komuttan sonra kaydedilecek dosya ismi yazılır ve “Enter“a basılır.

Tüm yazacaklarımızı yazdıktan sonra “Ctrl” ve “Z” tuş ikilisine beraber basılarak belgeniz kaydedilir ve çıkılır.

Örnek Uygulama:

C:\>copy con yapilacaklar.txt
* 1kg beyaz peynir al
* Ayakkabını tamirciye götür
* Elektrik faturasını öde
 
Not aldığım tarih: 2 Ekim 2011, Çarşamba^Z
    1 dosya kopyalandı.

[Başa Git]

15. print

print komutu, belli bir metin tabanlı belgeyi varsayılan yazıcınız aracılığıyla kağıda dökmek/yazdırmak için kullanılır.

print yapilacaklar.txt

Eğer metin belgenizi varsayılan yazıcınıza değil de, spesifik/belirli bir yazıcıya göndermek için ise, /D: parametresi kullanılır. (D=Device=Aygıt)

print yapilacaklar.txt /D:"Brother MFC-7420 USB"

[Başa Git]

16. ipconfig

Güncelleniyor…
ipconfig komutu, bilgisayarın sahip olduğu ağ bağdaştırıcılarının geçerli ağ yapılandırmasını listeler. Genellikle daha ayrıntılı görüntülemek için /all parametresi ile kullanılır.

ipconfig /all
ipconfig /all komutunun ekran çıktısından bir kesit.

ipconfig /all komutunun ekran çıktısından bir kesit.

[Başa Git]

17. cls

cls komutu, ms-dos istemcisinin ekranını temizler/sıfırlar.

cls

Bu komut uygulandıktan sonra, ekranda sadece bulunduğunuz dizinin dosya yolu ve komutunuzu bekleyen yanıp sönen bir imleç kalır.

cls komutundan sonra ms-dos komut istemcisi

cls komutundan sonra ms-dos komut istemcisi

[Başa Git]

18. exit

exit komutu, ms-dos komut istemcisinden çıkmak için kullanılır.

exit

[Başa Git]

19. shutdown

shutdown komutu, isminden de anlaşılabileceği üzere bilgisayarı kapatmak (shutdown) veya yeniden başlatmak (restart) için kullanılır.

Bilgisayarı kapatmak için /s parametresi ile kullanılır.

shutdown /s

Bilgisayarı yeniden başlatmak için ise /r parametresi ile kullanılır.

shutdown /r

[Başa Git]

20. help

help komutu, tek başına kullanıldığında tüm ms-dos komutlarını ve görevlerini listeler.

Örnek Çıktı:

C:\Users\yigith>help
 
Belirli bir komutla ilgili yardım için HELP komut adı yazın
 
ASSOC     Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da değiştirir.
ATTRIB     Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir.
BREAK     Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler.
BCDEDIT    Önyükleme yüklemesini denetlemek için önyükleme veritabanındaki
        özellikleri ayarlar.
CACLS     Dosyanın erişim denetim listelerini (ACLs) görüntüler ya da
        değiştirir.
CALL      Bir başkasından bir toplu iş programını çağırır.
CD       Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.
CHCP      Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da ayarlar.
CHDIR     Geçerli dizini değiştirir ya da görüntüler.
CHKDSK     Bir diski gözden geçirip durum raporu verir.
CHKNTFS    Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.
CLS      Ekrandakileri siler.
CMD      Windows komut yorumcusunun yeni bir kopyasını başlatır.
COLOR     Varsayılan konsol arka plan ve ön plan renklerini ayarlar.
COMP      İki dosya ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırır.
COMPACT    NTFS bölümündeki dosyaların sıkıştırmasını gösterir ya da yapar.
CONVERT    FAT birimleri NTFS'ye dönüştürür. Geçerli sürücüyü
        dönüştüremezsiniz.
COPY      Bir ya da birden çok dosyayı bir başka konuma kopyalar.
DATE      Tarihi görüntüler ya da ayarlar.
DEL      Bir ya da birden çok dosyayı siler.
DIR      Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.
DISKCOMP    İki disket içeriğini karşılaştırır.
DISKCOPY    Bir disketin içeriğini diğerine kopyalar.
DISKPART    Disk Bölümleme özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.
DOSKEY     Komut satırı düzenler, Windows komutu geri çağırıp makro
        oluşturur.
DRIVERQUERY  Geçerli aygıt sürücü durumunu ve özelliklerini görüntüler.
ECHO      İletileri görüntüler ya da komut yankısını açar ya da kapatır.
ENDLOCAL    Bir toplu iş dosyasındaki çevre yerelleştirmesini sonlandırır.
ERASE     Bir ya da birden çok dosyayı siler.
EXIT      CMD.EXE programından (komut yorumcusu) çıkar.
FC       İki dosyayı ya da dosya kümesini karşılaştırıp aralarındaki
        farkı görüntüler.
FIND      Bir dosyada ya da dosyalarda bir metin dizesini arar.
FINDSTR    Dosyalarda dize arar.
FOR      Dosya kümesindeki her bir dosyada belirli bir komutu çalıştırır.
FORMAT     Windows'da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.
FSUTIL     Dosya sistem özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.
FTYPE     Dosya uzantısı ilişkilendirmesinde kullanılan dosya türlerini
        görüntüler ya da değiştirir.
GOTO      Bir toplu iş dosyasında, Windows komut yorumlayıcısını
        etiketli bir satıra yöneltir.
GPRESULT    Makine ve kullanıcı için Grup İlke bilgisini görüntüler.
GRAFTABL    Grafik modunda, Windows'un dile özgü karakterleri
        görüntülemesini sağlar.
HELP      Windows komutları için Yardım bilgisi sağlar.
ICACLS     Dosyalar ve dizinler için ACL'leri görüntüler, değiştirir,
        yedekler veya geri yükler.
IF       Bir toplu iş dosyasındaki koşullu işlemleri uygular.
LABEL     Bir diskin birim etiketini oluşturur, değiştirir ya da siler.
MD       Bir dizin oluşturur.
MKDIR     Bir dizin oluşturur.
MKLINK     Sembolik Bağlantılar ve Sabit Bağlantılar oluşturur
MODE      Bir sistem aygıtını yapılandırır.
MORE      Çıktıyı bir defada ekranda görüntüler.
MOVE      Bir ya da birden çok dosyayı bir dizinden diğerine taşır.
OPENFILES   Bir dosya paylaşımı için uzaktaki kullanıcıların açtığı
        dosyaları görüntüler.
PATH      Çalıştırılabilir dosyalar için bir arama yolu görüntüler ya da
        ayarlar.
PAUSE     Bir toplu iş dosyasının işlemesini askıya alıp ileti görüntüler.
POPD      Geçerli dizinin PUSHD tarafından kaydedilen eski değerini
        geri yükler.
PRINT     Bir metin dosyasını yazdırır.
PROMPT     Windows komut istemini değiştirir.
PUSHD     Geçerli dizini kaydedip değiştirir.
RD       Dizin kaldırır.
RECOVER    Bozuk ya da hasarlı bir diskten okunabilir bilgiyi kurtarır.
REM      Toplu iş dosyalarındaki ya da CONFIG.SYS'deki açıklamaları
        (notlar) okur.
REN      Dosyaları yeniden adlandırır.
RENAME     Dosyaları yeniden adlandırır.
REPLACE    Dosyaları yenisiyle değiştirir.
RMDIR     Dizin kaldırır.
ROBOCOPY    Dosyaları ve dizin ağaçlarını kopyalamak için kullanılan
        gelişmiş yardımcı program
SET      Windows çevre değişkenlerini görüntüler, ayarlar ya da kaldırır.
SETLOCAL    Toplu iş dosyasındaki çevre değişikliklerinin yerelleştirmesine
        başlar.
SC       Hizmetleri (arka plan işlemleri) görüntüler ya da yapılandırır.
SCHTASKS    Bir bilgisayarda çalışacak komut ve programların
        zamanlamasını yapar.
SHIFT     Toplu iş dosyasındaki değiştirilebilir parametre konumunu
        değiştirir.
SHUTDOWN    Makinenin yerel ya da uzaktan uygun şekilde kapanmasını sağlar.
SORT      Girişi sıralar.
START     Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı bir
        pencere açar.
SUBST     Bir yolu bir sürücü harfiyle ilişkilendirir.
SYSTEMINFO   Makineye özgü belirli özellik ve yapılandırmaları görüntüler.
TASKLIST    Hizmetler de dahil olmak üzere çalışan tüm görevleri görüntüler.
TASKKILL    Çalışan bir işlem ya da uygulamayı kapatır ya da durdurur.
TIME      Sistem saatini görüntüler ya da ayarlar.
TITLE     CMD.EXE oturumu için pencere başlığını belirler.
TREE      Bir sürücü ya da yolun dizin yapısını grafik olarak
        görüntüler.
TYPE      Bir metin dosyasının içeriğini görüntüler.
VER      Windows sürümünü görüntüler.
VERIFY     Windows'a, dosyalarınızın diske doğru yazıldığını doğrulayıp
        doğrulamamasını bildirir.
VOL      Disk birim etiketi ve seri numarasını görüntüler.
XCOPY     Dosya ve dizin ağaçlarını kopyalar.
WMIC      Etkileşimli komut kabuğu içindeki WMI bilgisini görüntüler.
 
Araçlarla ilgili ek bilgi için çevrimiçi yardımda komut satırı
başvurusuna bakın.

Herhangi bir komut hakkında, ne işe yaradığı ve hangi parametrelere sahip olduğu gibi konularda yardım almak için ise, önce help sonra da komut ismi yazılır.

Örneğin, dir komutu hakkında bilgi almak için;

help dir

yazarız ve enter tuşuna basarız.
[Başa Git]

 1. #1 by ahmet bıçakcı on 26 Eylül 2012 - 19:59

  Ellerinize beyninize sağlık.

 2. #2 by selim on 12 Ekim 2012 - 11:17

  Allah razı olsun.

 3. #3 by Reis on 27 Aralık 2012 - 15:52

  Saygıdeğer Hocam Elinize Sağlık Bilgilendirme Ve Öğretme yöntemlerinize hayranım…:)

 4. #4 by Hasan Ve KaaN on 27 Aralık 2012 - 15:57

  hocam ellerinize sağlık.Teşekkür ederiz işimize yaradı.

 5. #5 by Enes on 27 Aralık 2012 - 16:01

  teşekkürler hocamm çok faydalı bi site yapmışınız…

 6. #6 by cmatrax on 22 Ocak 2013 - 00:22

  Sağolasın kök değiştirme komutunu arıyordum.

 7. #7 by hugooo on 10 Temmuz 2013 - 14:42

  Bu ms dos komutları ne amaçla yazılır peki ?

  YAZARIN CEVABI:
  Bazen bilgisayarın günlük kullandığımız arayüzünde (pencerelerin olduğu) bir sorun olduğunda, MS-DOS Komut İstemi’nde sadece kod yazarak birçok temel işlemi gerçekleştirebiliriz. Yukarıdaki kodlar bu işlemlerin sadece ufak bir kısmını göstermektedir. Bir diğer faydası ise, .bat uzantılı toplu komut dosyası oluşturarak belirli işlemleri tek tıkla gerçekleştirebiliriz (sanki program yazar gibi).

 8. #8 by can on 05 Ağustos 2013 - 16:20

  mrb ben harici bellekteki dosyaları c de yada d de bi kalsör oluşturup onun içine aktarıcam diyelimki harici f olsun dosya klasörüde a klasörü olsun buna akatarmak için xcopy mi kullanmam gerekli tam komutu yazarmısınız ? ikinci bir sorumda bilgisayar çöktüğünde vista kurulum cd si takıp format atar gibi devam ettikten sonra tam format aşamasına baslamadan önce cmd acabiliyoruz ya işte tam o anda bir harici hdd taksam C deki ve D deki tüm dosyaları onun içine aktarmak için gerekli komutu da yazarmısınız lütfen

  CEVAP:

  H:\>md cyedek
  H:\>copy C:\ cyedek

  Yukarıda verdiğim kod ile C: adlı dizini H: üzerinde oluşturduğumuz cyedek adlı klasöre kopyalayabiliriz.
  Muhtemelen harici harddiski bilgisayar açılmadan takarsanız boot sırasında tanınarak ms-dos komut sisteminden ulaşabileceksiniz.

 9. #9 by mehmet on 13 Kasım 2013 - 23:08

  hocam ms dos komutunda boşluk yerine hangi karekter kullanıyoruz?
  mesela
  c:\deneme.exe c:\Program Files\ /y program files in arasında boşluk var ne yapmamız lazım tesekkür ederim …

  CEVAP: Diyelim ki program files klasörünü açmak istiyoruz, o zaman çift tırnak kullanarak

  cd "Program Files"

  yazabiliriz.

 10. #10 by murat on 11 Nisan 2014 - 14:12

  cd bir boşluk TAB var olan klasörleri kendi indexli getirir.

 11. #11 by Sergen on 29 Temmuz 2014 - 23:37

  Cok güzel ve detaylı bilgiler için teşekkür ederim.

 12. #12 by mustafa kemal on 07 Kasım 2014 - 14:43

  merhabalar bu tree /f diyorum ama okadr hızlı gidiyor ben bunu worde kaydetmem gerekli nasıl yapa bilirm

 13. #13 by Yiğit Hacıefendioğlu on 07 Kasım 2014 - 15:14

  tree /f >liste.txt
  komutu ile “liste.txt” adındaki metin dosyasına kaydedebilirsiniz.

(yayınlanmayacak)

Please leave these two fields as-is: